Inglise buldogide aretuseeskiri

Kinnitatud Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu üldkoosolekul 24.02.2015

Aretusreeglid hakkavad kehtima alates 01.01.2017!

Sissejuhatus
Inglise buldogidel ei ole senini olnud Eestis aretuseeskirja ega kohustuslikke terviseuuringuid. Selleks, et kaardistada meie populatsiooni tervislikku olukorda, on IBKMTÜ otsustanud viia sisse kohustuslikud terviseuuringud koos üldfüüsilise testiga. Kõik aretuseeskirjas toodud nõuded on kohustuslikud aretuses kasutatavatele inglise buldogidele, kuid me ei sea veel piiranguid.

  1. Aretusnõuded / aretuseeskirja kokkuvõte
    Aretuses võib kasutada inglise buldogi, kellel on sooritatud alljärgnevad terviseuuringud:

1)     Silmauuring (teostatakse mitte nooremalt kui 12 kuud, soovituslik kordusuuring iga 2 aasta tagant;

2)      Südameuuring (teostatakse mitte nooremalt kui 12 kuud, kordusuuringud soovituslikud iga 3 aasta tagant);

3)      Põlveuuring (teostatakse mitte nooremalt kui 12 kuud, soovituslikult iga 2 aasta tagant);

4)      Üldfüüsiline test – 1 km läbimine aja peale, ajaks 12 minutit. Testi tulemused on kehtivad 2 aastat.

5)      Poegimine – emasele koerale võib teha maksimaalselt 3 keisrilõiget, milliste vahe peab olema vähemalt 13 kuud. Enne kolmandat keisrilõiget tuleb uuesti sooritada üldfüüsiline test. Tõuühingut tuleb teavitada nii loomulikust poegimisest kui keisrilõikest 10 päeva jooksul peale poegimist.

6)      Liigse sugulusastme vältimiseks ja geenibaasi laiendamiseks on soovitatav kasutada ühte ja sama isast koera aretuses ühe aasta jooksul mitte rohkem kui 3 korda. Isast koera ei tohiks kasutada erinevatele emastele, kes on omavahel lähisuguluses (ema-tütar, õed).

7)      Mitte kasutada aretuses üliargu või agressiivseid isendeid.

  1. Tõustandard

Standardid toodud lisana – eestikeelne lisa nr.1 ja inglisekeelne lisa nr.2

  1. Tõu ning tõuühingu lühiajalugu

Esimesed märked Eestis inglise buldogidest pärinevad 1930. aastatest, kuid  tänapäevase populatsiooni alguseks leotakse kahte Rootsist pärit inglise buldogi, kes kingiti 1980. aastatel Tallinna loomaaia veterinaarile Veelmannile. 1990. aastatel osteti sisse Venemaalt ja Ukrainast mõned koerad ning seda aega võib lugeda ka inglise buldogide aretuse alguseks – esimene märge sündinud kutsikatest on aastast 1992. Kuni aastani 2000 sündis ca 1 pesakond aastas. Seoses tõu populaarsuse tõusuga nii meil kui mujal maailmas osteti sisse uusi koeri ning sündis ka rohkem pesakondi – keskmiselt 3–4 pesakonda aastas. Populaarsus kahjuks avaldas ka mõju koerte tervisele.
Praegune tõuühing asutati aastal 2006 sooviga korrastada tõus toimuvat ning hakata propageerima terviseuuringuid ja teadlikku aretustegevust. Ühing on korraldanud algusest peale oma liikmetele vähemalt kord aastas kokkusaamisi, kuhu on palutud rääkima ka veterinaare. Aastast 2010 on meil olemas soovituslikud terviseuuringud, mida enamus TÜ liikmetest ka järgib. Õnneks ei ole soovituslike terviseuuringute tulemusena leitud tõsisemaid probleeme – enamusel koertest on korras nii silmad, süda kui põlved.Viimastel aastatel on päevakorda tõusnud terve tõu kui sellise tervislik seisukord üle maailma. Samuti populatsioonide varieeruvus kuna kasutatakse hästi palju ühtesid ja samu isaseid koeri.

4.1 TÜ liikmeskonna suurus
Tõuühingul on 2015. a lõpu seisuga ca 38 liiget. TÜ hõlmab ka prantsuse buldogide, mopside ja bostoni terjerite kasvatajaid ja omanikke.  Liikmeskonnast on  inglise buldogide kasvatajaid 11. TÜ-sse ei kuulu viimasel viiel aastal registrisse kantud pesakondade 14 kasvatajat, kelledest seitsmel puudub ka kennelnimi. Tõuühing on arvamusel, et enamus neist on piirdunud ühe pesakonnaga – nagu on näha ka allpool olevast tabelist.

TÜ liige

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lav May

1

2

1

Ingridbulls

1

1

1

1

Bulldog Kisses

2

1

1

Uueveski

1

1

Breezy Blizzard

1

1

Egor-Dego

1

Dagostar

1

1

1

Gingerstone

1

First Favourite

1

Bulldollex

1

3

Kütt

1

5

3

5

5

5

4

Mitteliige
It’s Sverana

1

Õnneseen

1

1

1

2

1

Corso dei Amici

2

Surkoff

1

1

Laimelly Bulls

1

1

2

Zhigailo

1

Pashkevitsh

1

Korol

1

Samoilov

1

Teesalu

1

Laine

1

Ratas

1

Lill

1

Kauts

1

5

3

6

5

5

Populatsiooni koosseis ja geneetiline varieeruvus

5.1 Populatsiooni suurus
            Arvestuslikult peaks elama Eestis kokku ca 300 inglise buldogi. 2010–2015 on kantud EKL tõuraamatusse 290 koera, kuid kuna ei ole võimalik filtreerida viimase 10 aasta jooksul surnud koeri ja samuti ei ole ilmselt kõiki koeri kantud ka EKL tõuregistrisse, siis peame tuginema oletuslikul arvutusel. Enamusel neist ei ole olnud järglasi.

5.2 Aretuses kasutatavate koerte hulk
            Aastatel 2010–2015 on kasutatud aretuses 30 isast ja 39 emast koera ja kokku sündis 51 pesakonda 227 kutsikaga. Seega keskmine kutsikate arv pesakonnas on 4, mis on tegelikult suhteliselt väike kutsikate arv pesakonnas. 5% piiri populatsioonist ületavad järglaste osas järgmised koerad:

Isased:

Fantastik Dog Coksy Paradox – 3 pesakonda, 17 otsest järglast – 5,7% populatsioonist

Mayky  – 3 pesakonda, 21 otsest järglast – 6,3% populatsioonist

Mellowmood Absolutely Fab – 4 pesakonda, 26 otsest järglast –  8,7% populatsioonist

Oldengland`s Dream Pulp Fiction – 5 pesakonda, 36 otsest järglast – 12% populatsioonist

Elwirabulls Klif for Olympic Dog – 2 pesakonda, 20 otsest järglast – 6,7% populatsioonist

Bulldog Kisses Hypnose – 4 pesakonda, 24 otsest järglast – 8% populatsioonist

 

Emased:

Diamond Shadow Honey Cookie – 3 pesakonda, 21 otsest järglast – 7% populatsioonist

Fantastic Dog W`Nofredete Wida – 3 pesakonda, 22 otsest järglast – 7,3% populatsioonist

Fantastik Dog Sargona Sandala – 3 pesakonda, 19 otsest järglast –6% populatsioonist

5.3 Populatsiooni enim mõjutavad koerad

Koera nimi Sünniaasta Järglasi Eestis % kogu populatsioonist Järglasi mujal Pesakondi Eestis Märkused
Lemon vom Mohino Morrales 2005 4 1,3 Lätis 1  
Fantastik Dog Cocksy Paradox 2009 17 5,7 teadmata 3 Lemon vom Mohino Moralese poeg
Fantastic Dog F`Buch Forever

 

2011 7 2,3 teadmata 1 Lemon vom Mohino Moralese poeg
Fantastik Dog Madara Marrada 2007 3 1 teadmata 1 Lemon vom Mohino Moralese tütar
Elwirabulls Klif for Olympic Dog 2006 20 6,7 2  
Bulldog Kisses Hypnose 2009 24 8 Venemaal 4 Elwirabulls Klif for Olimpic Dog poeg
Bulldog Kisses Euphoria 2009 1 0 1 Elwriabulls Klif for Olimpic dog tütar
Stephaniheart 2010 7 2,3 1 Elwirabulls Klif for Olympic Dog tütar
Charliecheerful 2010 7 2,3 1 Elwirabulls Klif for Olimpic Dog poeg
Bulldog Kisses Whitney Houston

 

2011 7 2,3   1 Bulldog Kisses Hypnose tütar
Bulldog Kisses Mariah Carey

 

2011 10 3   2 Bulldog Kisses Hypnose tütar
Kokku 36% kogu populatsioonist.

Populatsioonile lähiaastatel enim mõju avaldavad kombinatsioonid aastatel 2009–2015

Isane                               emane                          kutsikate arv                   isase põlvnemine          emase põlvnemine

Oldengland’s Dream Pulp Ficiton Stephanieheart 7 Charliecheerful isa vend Elwirabulls Klif for Olimpic Dog tütar
Oldengland’s Dream Pulp Fiction Bulldog Kisses Mariah Carey 4   Bulldog Kisses Hypnose tütar
Fantastic Dog Cocksy Paradox Fantastic Dog W`Nofredete Wida 6 Lemon vom Mohino Moralese poeg  
Fantastic Dog F’Buch Forever Fantastic Dog

W’Nofredete Wida

7 Lemon vom Mohino Moralese poeg  
Mayky Fantastic Dog Madara Madarra 3   Lemon vom Mohino Moralese tütar
Mayky Fantastic Dog Sargona Sandala 12 (2 paaritust)    
Mayky Õnneseen Afina Ariel 6   Fantastic Dog Madara Madarra tütar
Charliecheerful Mavlas Mar`ss Yurdzhi 7 Elwirabulls Klif for Olimpic Dog poeg Oldengland`s Dream Pulp Ficiton vennatütar
Mellowmood Ablolutely Fab Bulldog Kisses Whitney Houston 7   Bulldog Kisses Hypnose tütar
Bulldog Kisses

Hypnose

Daimond Shadow Honey Cookie 9 Elwirabulls Kliff for Olympic Dog poeg  
Mellowmood Absolutely Fab Bulldog Kisses Mariah Carey 5   Bulldog Kisses Hypnose tütar
Bulldog Kisses Hypnose Dagostar Aphrodite 7 Elwirabulls Kliff for Olympic Dog poeg Fantastic Dog Cocksy Paradox tütar

Aretuse tulemusena on viimase paari aasta jooksul sündinud koertest 27% isa- või emaliinipidi lähisuguluses.

      5.4 Hinnang populatsiooni geneetilisele varieeruvusele
            TÜ on seisukohal, et populatsiooni geneetiline varieeruvus on väga halb. Tõu populatsioon ei ole suur, aretusega tegelevad üksikud kasvatajad, kes kahjuks kasutavad ainult ühtesid ja samu isaseid koeri. Viimase paari aasta jooksul on küll Eestisse sisse toodud uusi koeri, mis loodetavasti pikemas perspektiivis hakkab tagama geneetilisi varieeruvuse paranemist.

      5.5  Meetmed geneetilise varieeruvuse hoidmiseks ja/või parandamiseks, TÜ tegevus
             Geneetilise varieeruvuse parandamiseks  ja liigse sugulusastme vältimiseks on soovitatav kasutada ühte ja sama isast koera aretuses ühe aasta jooksul mitte rohkem kui 3 korda. Ühte ja sama isast koera ei tohiks kasutada lähisuguluses olevatele emastele (ema-tütar, õed).Tõuühingul on olemas võimalus kasutada sugupuu programmi (Pedigree database). Planeeritud on korraldada geneetika-alaseid teadmisi tõstvad loengud. TÜ on soovitanud emaste koerte omanikele otsida paaritusteks isaseid lähiriikidest, kuid kahjuks ei ole seda kuulda võetud ja põhjendusteks on toodud kõrged paaritustasud ja reisikulud. TÜ plaanib korraldada loengusarja aretusest ja geneetikast, mis tuginev Eesti reaalsetele andmetele

6.   Iseloom ja kasutusomadused
Inglise buldog on seltsikoer. Paljud peavad teda diivanikoeraks, kuid tegelikkuses on inglise buldog täiesti võimeline sooritama KK 2 eksamit, võistlema SK-s ning agilitys.

      6.1 Tõuomane katse / test / koolitus, TÜ tegevus
            Üle maailma loetakse buldoge üheks suureks probleemtõuks, kes ei suuda liikuda, ei talu koormust ja ei suuda normaalselt hingata erinevate füsioloogiliste probleemide tõttu. Belgia tõuühing koostöös Belgia kennelklubiga töötas 2014.a. välja vastava koormustesti, mille baasil saab hinnata koera tervislikku seisundit – kas koer talub mõõdukat koormust normaalselt, millal ja kuidas tekivad hingamisraskused jne. Buldogide koormustest on üle võetud Belgias kehtestatud kohustuslikust koormustestist, mille käigus koera mõõdetakse, võimalusel ka kaalutakse ning kontrollitakse südame tööd ja kehatemperatuuri. Test seisneb 1 km läbimise 12 minutiga. Peale testi sooritamist kontrollitakse 5-minutiliste vaheaegadega koera kehatemperatuuri ja südametööd. Testi eesmärgiks on selekteerida välja normaalse füsioloogiaga isendid ja probleemse füsioloogiaga isendid. Viimaseid aretuses kasutada ei tohiks. Temperatuuri mõõtmise põhjenduseks on selekteerida välja isendid, kes suudavad vaatamata lühikesele hingamisaparaadile normaliseerida oma kehatemperatuuri, mis on suureks abiks kuumataluvust arvestades. Samuti on test abiks südamevigade välja selekteerimiseks. Testi viib TÜ läbi vähemalt 2 korda aastas ja tulemused on kehtivad 2 aastat. Kui koer ei läbi esimesel korral koormustesti, on tal võimalik seda uuesti sooritada järgmisel korral.
Sama testi alusel on Soome buldogiühing koos Soome Kennelliiduga töötamas välja oma koormustesti.
2014. a sügisel korraldas tõuühing esimese koormustesti, millest võttis osa 13 inglise buldogi vanuses 1–4 aastat. Testi läbisid kõik osavõtjad kuni 9 minutiga. Koormustest taastumine toimus 10–20 minuti jooksul, samuti normaliseerus selle ajaga ka kehatemperatuur ja pulsisagedus.

6.2 Soovimatud iseloomuomadused, nende vähendamine / vältimine
            Inglise buldogide ebasoovitavateks iseloomuomadusteks on argus ja agressiivsus. Sageli on see tulnud koera valedest kasvatusmeetoditest või kasvatamatusest. Teada olevalt ei ole Eestis pärilikult agressiivsust edasi andvaid koeri, enamus koeri on siiski tõule iseloomuliku iseloomuga.

7.      Tervis

7.1 Terviseküsitlus
            Terviseküsitluse korraldas tõuühing 2015. a lõpus. Vastuseid saime 63 inglise buldogi kohta. Kõige enam on probleeme allergiatega – 18 koeral. Südameprobleeme on diagnoositud 2 koeral, silmaprobleemidest on esikohal cherry eye – 13 koeral,  põlved on opereeritud 6 koeral – 4 ristandsideme rebenemist ja 2 patella operatsiooni.

7.2 Levinumad pärilikud haigused
            Kolmanda lau pisaranäärme välja langemine, entroopium, ektroopium, brahhütsefaalsuse sündroom, trahhea hüpoplaasia, demodikoos, nahavoldi põletik (sealhulgas sissepoole pöörduv saba), patella luksatsioon, toidutundlikkus, atoopia.

7.3 Ametlikud terviseuuringud
             Inglise buldogidel ei ole seni olnud kohustuslikke terviseuuringuid, küll aga on olnud soovituslikud terviseuuringud.

Koera nimi reg.nr. silmad põlved süda
Fantastic Dog W’Nofredete Wida EST-00531/10 leiuta
Oldengland’s Dream Pulp Fiction EST-00038/10 leiuta 1./.1 leiuta
Ingridbulls Jasmin from Jolly Joker EST-02718/10 leiuta 0/0 leiuta
Ingridbulls King from Jolly Joker EST-02717/10 0/0 leiuta
Egor-Dego Felicity EST-03402/10 0/0 leiuta
Madame Butterfly Gamtos Isdaiga EST-02066/11 leiuta
Stepaniheart EST-00258/11 leiuta 0/1
Dagostar Aphrodite EST-01337/11 0/0
Petite Pea Gamtos Isdaiga EST-00040/15 leiuta 0/0 leiuta
Fantastic Dog F`Buch Forever EST-01971/12 leiuta 0/0
Ingridbulls Pepsi for First Favourite EST-04012/12 leiuta 0/0
British Gladiator One Million Dollar Baby EST-00891/09 leiuta 0/1
Filko Sun Aiven EST-03005/03 0/0
Eloras EST-02570/12 0/0 leiuta
Morengas Mano Monarchas EST-02122/13 0/0 leiuta
Idealistic Reality Kiddy Win’s EST-04263/14 leiuta 0/0 leiuta
Bulldollex Triumph EST-00297/14 leiuta 0/0 leiuta
Veronika Mars Mano Pagunda EST-03029/14 leiuta 0/1 leiuta
Dagostar Femme Fatale Floretta EST-02588/14 1/0 leiuta
Dagostar Fortunate Figaro EST-02592/14 0/1 leiuta
Uueveski Pedro EST-00045/15 leiuta 0/0 leiuta
Ingiridbulls Pepsi from First Favourite EST-04012/12 leiuta 0/0 leiuta

Silmauuringud on teostatud 4% , põlveuuringud 7% ja südameuuringud 5% populatsioonist.

      7.4  Pärilike haiguste vältimise programm
             Kohustuslikud terviseuuringud on koormustest, silmauuring, põlveuuring, südameuuring. Uuringute eesmärk on esialgu aretuses kasutatavate koerte ning võimalusel ka muude koerte terviseandmete kogumine ning avalikustamine.
Inglise buldogile on välja töötatud veel test hüperurikosuuria ja multifokaalse retinopaatia kindlaks tegemiseks, nende testide tegemine on vabatahtlik kuna tegu ei ole siinses populatsioonis levinud haigustega.
Vastavalt kokkuleppele EKL silmauuringute usaldusarstiga hakkame jälgima distikaasi esinemist ja tugevust.

      7.5  Kehtiva pärilike haiguste vältimise programmi efektiivsus
             Aretuse erinõuded on inglise buldogil seni puudunud

8.      Välimik

8.1 Näitusehinne
            Aretuses kasutatav isane koer peaks olema saanud näitusel hinde vähemalt „suurepärane“  ja emane „väga hea“.  Näitusehinne ei tohi olla vanem kui 3 aastat ja soovitatavalt saadud tõu erinäituselt.

8.2 Välimiku säilitamine / parandamine ja ebasoovitavad välimikutunnused
            Suurt tähelepanu tuleb pöörata terve kehaehitusega buldogide aretusele, samuti aretuses kasutatavate koerte iseloomule. Ebasoovitavad välimikutunnused on: liiga raske pea, liiga palju tugevaid peavolte, üle ninapeegli ääre ulatuv ninavolt, tugevalt vastu kere liibunud lühike saba. Säilitada ja parandada on vaja alalõua kuju koos korrektse sirge lõikehammaste riviga, avatud ninasõõrmeid ja õiget lõualuude kuju. Silmade kuju ja asetus peab olema standardile vastav – silmad ei tohiks olla liiga avatud ega liiga väikesed. Kõrvade õiget kuju (rooskõrv) ja asetust tuleb  säilitada ja parandada. Tähelepanu tuleb pöörata õigele seljajoonele, mis on landmest pisut tõusev, moodustades tõule iseloomuliku kaare. Buldog peab olema lihaseline, liikuv ja vastupidav koer.