I, II ja IX rühmanäitus 2024

Kohtunikud: Mr. Vladimir Piskay (SVK), Mr. Sergei Volinets (MDA), Mr. Goran Dojcinoski (MKD), Mr. Francisco Ruiz Rodriguez (ESP), Mr. Fransisco Salvador Janeiro (POR), Mrs. Juta Haranen (EST, varukohtunik)

31. mai 2024

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)

Sertifikaadiõigusega näituse algus kell 12.00

Korraldaja: Inglise Buldogide, Kääbus- ja molosside Eesti Tõuühing

Registreerumine kuni 19.05.2024

Näituse pildid/Pictures of the show

Tõugude jaotus/Judge distribution by the breed

Ajakava

Näituse programm

Näituse kataloog

 

Näitus on drive-in näitus. See tähendab, et soovitame Teil saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

Registreerumine toimub järgnevalt:

 • Veebis https://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera).
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempionklassi registreeritakse vaid tšempionitiitli koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse I, II ja IX rühma näitus ja registreeritavate koerte registrinumbrid.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ühes meilis aadressile buldogshow@gmail.com.
 • REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTSTAKSE.
 • Näitusele on võimalik registreeruda garantiikirjaga.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul.
 • Pank: Inglise Buldogide, Kääbus- ja molosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist saab koera omanik e-mailile registreerimiskinnituse ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul, palun võtta kohe ühendust.
 • INFO:
  tel: +372 5197 8606;
  E-post: buldogshow@gmail.com

 

Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.

NB! Seoses jätkuva sõjategevusega Ukrainas, ei ole lubatud näitusel osaleda Venemaa ja Valgevene elanikel ning neile kuuluvatel koertel!

 


 

Judges: Mr. Vladimir Piskay (SVK), Mr. Sergei Volinets (MDA), Mr. Goran Dojcinoski (MKD), Mr. Francisco Ruiz Rodriguez (ESP), Mr. Fransisco Salvador Janeiro (POR), Mrs. Juta Haranen (EST, reserve judge)

May 31st, 2024

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)

Certificate right Show starts at 12.00

Organizer: Inglise buldogide, kääbus- ja molosside Eesti Tõuühing.

Registration is open until 19th of May 2024.

Schedule

Show’s program

Show’s catalogue

 

This show is a drive-in show. This means that we recommend participants to arrive to vebue one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

Registration information:

 • Online registration is available on https://online.kennelliit.ee/ (only available for dogs in EKL database)
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “I, II and IX show group and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time to buldogshow@gmail.com and registration fee must align with deadlines.
 • REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED AFTER DEADLINE.
 • Registration with warranty letter is allowed.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • For additional INFO:
  call mobile: +372 5197 8606
  e-mail: buldogshow@gmail.com

 

The Organizer has the right to changes Judges.

NB! Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.