I, II ja IX rühma näitus

 

TULEMUSED/RESULTS

 

Kohtunikud: Mr. Nenad Maric (SRB), Mr. Carol Robert Bambach (ROM), Mr. Claudio de Giuliani (ITA), Dina Korna (EST)

Händlerite kohtunik: Gerly Võsu (EST)

2. juuni 2023

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)

Sertifikaadiõigusega näituse algus kell 13.00

Korraldaja: Inglise Buldogide ja Kääbusmolosside Eesti Tõuühing

Tõugude jaotus

Ajakava

Näituse programm

Näituse kataloog

Registreerumine kuni 22.05.2023

  Kuni 01.03.2023
Mitte liige/TÜ liige
02.03.2023 – 02.05.2023
Mitte liige/TÜ liige
03.05.2023 – 22.05.2023
Mitte liige/TÜ liige
Beebid 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Kutsikad 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Veteran 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Juunior 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Noorteklass 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Avaklass 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Tšempioniklass 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Paarid 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Kasvataja 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Järglased 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Jun händler (10-13a) 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Jun händler (14-17a) 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Seenior händler 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Laps ja koer 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€

Näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tüu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5197 8606
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempionklassi registreeritakse vaid tšempionitiitli koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse I, II ja IX rühma näitus ja registreeritavate koerte registrinumbrid.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga. REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTSTAKSE.TULENEVALT OLUKORRAST ON VÕIMALIK REGISTREERIDA GARANTIIKIRJAGA!
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul.
 • E-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • Pank: Inglise Buldogide ja Kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist saab koera omanik e-mailile registreerimiskinnituse ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul, palun võtta kohe ühendust.

Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.

NB! SEOSES JÄTKUVA SÕJATEGEVUSEGA UKRAINAS EI LUBATA NÄITUSEL OSALEDA VENEMAA JA VALGEVENE ELANIKEL JA NEILE KUULUVATEL KOERTEL!


Judges: Mr. Nenad Maric (SRB), Mr. Carol Robert Bambach (ROM), Mr. Claudio de Giuliani (ITA), Dina Korna (EST)

Handlers judge: Gerly Võsu (EST)

June 2nd, 2023

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)

Certificate right Show starts at 13.00

Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.

Judge distribution by the breeds

Schedule

Show program

Show catalogue

Registration is open until 22.05.2023

  Unitl 01.03.2023
Non Member/Association member
02.03.2023 – 02.05.2023
Non Member/Association member
03.05.2023 – 22.05.2023
Non member/Association member
Baby 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Puppy 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Veteran 30€/25€ 30€/25€ 30€/25€
Junior 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Intermediate class 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Open class 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Champion 35€/30€ 40€/35€ 40€/35€
Brace 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Breeder 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Progeny 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Jun handler (10-13y) 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Jun handler (14-17y) 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Senior handler 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€
Child and dog 15€/10€ 15€/10€ 15€/10€

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

 Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5197 8606
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “I, II and IX show group and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED The iAFTER DEADLINE. DUE TO COVID-19 SPREAD REGISTRATION WITH WARRANTY LETTER IS ALLOWED.
 • IF ESTONIAN COVERNMENT SETS PARTICIPANT LIMITS FOR OUTSIDE EVENTS, WE MIGHT NEED TO END THE REGISTRATION BEFORE THE INITIAL DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • The Organizer has the right to changes Judges.
 • Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.