I, II ja IX rühmanäitus

3. juuni 2022
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)
Sertifikaadiõigusega näituse algus kell 13.00
Korraldaja: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Kohtunikud: Regina Vaitkunskiene (LTU), Julija Aidietiene (LTU) ja Valentinas Stiklius (LTU)
Lisa kohtunik: Hedi Kumm (EST)

Tulemused

IBKMETÜ I, II ja IX Rühmanäitus 2022 Tagadil.

Täname fogograafi Harry Tiits ilusate piltide eest ja kõiki osalejaid.

Rohkem pilte leitav siit: https://drive.google.com/drive/folders/1Xli7z8i4d3Gm2QYTcf4wHljQ6kuaeh6p?usp=sharing

Link on aktiivne kuni 20.06.2022 kell 00.00

Registreeruda saab kuni 22.05.2022
Eesti registris olevad koerad:
Beebid ja kutsikad25€
Koer40€
NOT in Estonian register
Baby puppy and puppy25€
Dog40€
Paarid10€
Veteranid 8–10aastased25€
Veteranid üle 10aastaTasuta
Kasvataja- ja järglasteklassTasuta

Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

 Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5197 8606
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse I,II ja IX rühma näitus ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas tähtaegadega. REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE. VASTAVALT COVID-19 HAIGUSE PUHANGULE VÕIB REGISTREERIDA GARANTIIKIRJAGA!
 • KUI EESTI VABARIIGI VALITSUS SEAB SEOSES COVID-19 LEVIKUGA ÜRITUSELE OSALEJATE PIIRANGUD, VÕIB TEKKIDA VAJADUS REGISTREERIMINE ENNETÄHTAEGSELT SULGEDA.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • e-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.
 • Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.

Seoses jätkuva sõjategevusega Ukrainas ei lubata näitusel osaleda Venemaa ja Valgevene elanikel ja neile kuuluvatel koertel!

I, II and IX group show

June 3rd, 2022
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)
Certificate right Show starts at 13.00
Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Judges: Regina Vaitkunskiene (LTU), Julija Aidietiene (LTU) ja Valentinas Stiklius (LTU)
Additional judge: Hedi Kumm (EST)

Results

IBKMETÜ I, II and IX Group show 2022 in Tagadi

We thank our photographer Harry Tiits for these beautiful pictures and all the participants.

More pictures can be found here: https://drive.google.com/drive/folders/1Xli7z8i4d3Gm2QYTcf4wHljQ6kuaeh6p?usp=sharing

Link is active until 20.06.2022 at 00.00

Registration is open until 22.05.2022
Dogs in Estonian register:
Baby puppy and puppy 25€
Dog40€
Dogs NOT in Estonian register:
Baby puppy and puppy25€
Dog40€
Pairs10€
Veteran 8–10 years25€
Veteran above 10 yearsFree
Breeder and Progeny classFree

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

 Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5197 8606
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “I, II and IX show group and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED The iAFTER DEADLINE. DUE TO COVID-19 SPREAD REGISTRATION WITH WARRANTY LETTER IS ALLOWED.
 • IF ESTONIAN COVERNMENT SETS PARTICIPANT LIMITS FOR OUTSIDE EVENTS, WE MIGHT NEED TO END THE REGISTRATION BEFORE THE INITIAL DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • The Organizer has the right to changes Judges.

Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.