I, II ja IX rühma näitus

4. juuni 2021
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)
Näituse algus kell 15.00
Ajakava
Korraldaja: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Kohtunikud: Linda Jürgens (EST), Alar Müürisepp (EST), Anne Klaas (EST) ja Kristin Kerem (EST)
Registreeruda saab kuni 28.05.2021
Eesti registris olevad koerad: kuni 16.05.17.05. – 28.05.
Beebid ja kutsikad15 eurot15 eurot
Koer30 eurot35 eurot
NOT in Estonian register  
Baby puppy and puppy15 eurot15 eurot
Dog30 eurot35 eurot
Paarid10 eurot10 eurot
Veteranid 8–10aastased15 eurot15 eurot
Veteranid üle 10aastatasutatasuta
Kasvataja- ja järglasteklasstasutatasuta

Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

 Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5648 6268; +372 5392 1439
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse I,II ja IX rühma näitus ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas tähtaegadega. REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE. VASTAVALT COVID-19 HAIGUSE PUHANGULE VÕIB REGISTREERIDA GARANTIIKIRJAGA!
 • KUI EESTI VABARIIGI VALITSUS SEAB SEOSES COVID-19 LEVIKUGA ÜRITUSELE OSALEJATE PIIRANGUD, VÕIB TEKKIDA VAJADUS REGISTREERIMINE ENNETÄHTAEGSELT SULGEDA.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • e-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.

I, II and IX group show

June 4th, 2021
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)
Show starts at 15.00
Schedule
Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Judges: Linda Jürgens (EST), Alar Müürisepp (EST), Anne Klaas (EST) and Kristin Kerem (EST)
Registration is open until 28.05.2021
Dogs in Estonian register: Until 16.05.17.05. – 28.05.
Baby puppy and puppy15€15€
Dog30€35€
Dogs NOT in Estonian register:  
Baby puppy and puppy15€15€
Dog30€35€
Pairs10€10€
Veteran 8–10 years15€15€
Veteran above 10 yearsFreeFree
Breeder and Progeny classFreeFree

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

 Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5648 6268; +372 5392 1439
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “I, II and IX show group and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED AFTER DEADLINE. DUE TO COVID-19 SPREAD REGISTRATION WITH WARRANTY LETTER IS ALLOWED.
 • IF ESTONIAN COVERNMENT SETS PARTICIPANT LIMITS FOR OUTSIDE EVENTS, WE MIGHT NEED TO END THE REGISTRATION BEFORE THE INITIAL DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.