Erinäitus: Baltic Bulldog 2021

20/08/2021 kl.14:00

Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing korraldab 20. augustil 2021 Tagadil Inglise buldogide ja kääbusmolosside ERINÄITUSE
(Inglise Buldogid, Prantsuse Buldogid, Mopsid, Postoni Terjerid)

“BALTIC BULLDOG 2021”
Näituse algus kell 14.00

Ajakava

BIS ringi pildid

KOHTUNIK:
Ilaria Biondi de Ciabatti –
inglise bulldog, prantsuse buldog, mops, bostoni terjer

Näitus on drive-in näitus. See tähendab, et teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui teie koer ei osale lõppvõistlusel.

NB! Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunikumuudatus.

 • Registreerumine toimub järgnevalt:
  INFO tel  +372 5648 6268, +372 5392 1439
  Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse “Baltic Bulldog 2021” ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas alltoodud tähtaegadega.
 • REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE. VASTAVALT COVID-19 HAIGUSE PUHANGULE VÕIB REGISTREERIDA GARANTIIKIRJAGA!
 • KUI EESTI VABARIIGI VALITSUS SEAB SEOSES COVID-19 LEVIKUGA ÜRITUSELE OSALEJATE PIIRANGUD, VÕIB TEKKIDA VAJADUS REGISTREERIMINE ENNETÄHTAEGSELT SULGEDA.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • E-post: buldogshow@gmail.com
 • Online-registreerimine (registreerida saab vaid juba EKL andmebaasis olevat koera).
 • Post: Mustamäe tee 86-32, Tallinn, 12916
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.

VÕISTLUSKLASSID
Beebikutsikad
 – mitteametlik klass, kutsikad vanuses 4–6 kuud, valitakse Tõu Parim Beebikutsikas.
Kutsikad – kutsikad vanuses 6–9 kuud, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass – koerad vanuses 9–18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Noorteklass – koerad vanuses 15–24 kuud. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Tšempioniklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Veteraniklass – koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad Tõu Parima Veterani tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasvatajaklass – võistlevad kasvatajad 3–5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass – ühe aretusisase või -emase 3–5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus – ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim paar.

Registreeruda saab kuni 10.08.2021

REGISTREERIMISTASU

 Kuni 31.07/ IBKMTÜ liikmetele01.08 – 10.08/ IBKMTÜ liikmetele
Beebid ja kutsikad25€ /20€30€ / 25€
Koer35€ / 30€40€ / 35€
Veteranid, paarid, kasvataja- ja järglasteklass15€ / 10€15€ / 10€

Special show: Baltic Bulldog 2021

20/08/2021 at 14:00

English Bulldog and Molossian Type Dogs Estonian Association is organizing on 20th of August 2021 in Tagadi an English Bulldog and Molossian type dogs a SPECIAL SHOW
(English Bulldog, French Bulldog, Pug, Boston Terrier)

“BALTIC BULLDOG 2021”
Show starts at 14.00

Schedule

Photos from BIS ring

JUDGE:
Ilaria Biondi de Ciabatti –
English Bulldog, French Bulldog, Pug, Boston Terrier

This show is drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before breeds evaluation starts and must leave right after it ends, unless your dog does not participate in finals.

NB! Show organizing commette has a right to make judge changes.

Registration information:

 • Additional INFO mobile: +372 5648 6268; +372 5392 1439
 • Unless your dog is not registered in Estonian register, please add pedigree information to registration application as well as copy of the payment. Registration to Champion class is completed only when copy of the Title is added to registration application.
 • Please add “I, II and IX group show and registered dog(s) registered number” into payment explanation.
 • All documents must be sent at the same time as well as payment fees must be aligned with registration deadlines.
 • REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATION ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED AFTER DEADLINE. DUE TO COVID-19 SPREAD REGISTRATION WITH WARRANTY LETTER IS ALLOWED.
 • IF ESTONIAN COVERNMENT SETS LIMIT FOR PARTICIPANTS FOR OUTSIDE EVENTS, WE MIGHT NEED TO END REGISTRATION EARLIER.
 • If show is cancelled, then registration fees will be paid back within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration is available only to dogs in EKL database.
 • Mail: Mustamäe tee 86-32, Tallinn, 12916
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • After registration confirmation will be sent to owners e-mail within one (1) week. If this letter has not been sent within that time frame, please contact the association immediately.

SHOW CLASSES
Baby Class – Dogs from 4 to 6 months. Unofficial category. The Best of Breed Baby is chosen.
Puppy Class– Dogs from 6 to 9 months. Unofficial category. The Best of Breed Puppy is chosen.
Junior Class – Dogs from 9 to 18 months. Compete for the JUN CERT, title Best of Breed Junior and BOB.
Intermediate Class – Dogs from 15-24 months. Compete to CERT and BOB.
Open Class – Dogs over 15 months. Compete to CERT and BOB.
Champion Class – Dogs over 15 months who already are show champions. Compete to CERT and BOB. Entry requires the certificate verifying the champion title. The certificate must be submitted together with the entry form.
Veteran Class – Dogs age over 8 years. Compete to Best of the Breed Veteran and BOB title.
Breeder’s Class – Three to five dogs of the same breed from one breeder. Dogs must come from at least two different combinations of stud male and bitch and be over 9 months of age. The Best Breeder’s Class of the Breed is selected.
Brace – Male and female dog of the same breed owned by the same person. The Best Brace of the Breed is chosen.

Registration is open until 10.08.2021

ENTRY FEES

 Until 31.07/ IBKMTÜ members01.08 – 10.08/ IBKMTÜ members
Baby puppy and puppy25€ /20€30€ / 25€
Dog35€ / 30€40€ / 35€
Veterans, Brace, Breeder and Progeny class15€ / 10€15€ / 10€