Üldkoosolek 26.07.2018

Inglise Buldogide ja Kääbus Molosside Eesti TÜ üldkoosolek 26.07.2018

Algus kell 18.00

Koosolekul osales 12 isikut ja 9 isikut volitustega.

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Irja Lipp ja protokollijaks Janika Lillepõld.

  • Majandusaasta aruande esitlemine ja kinnitamine

2017–2018 korraldatud koerte tervist ja aretust puudutavate loengutega jäime miinusesse, igal loengul oleks pidanud osalema minimaalselt 10 inimest.

Majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt – 21 poolthäält.

  • Uue juhatuse valimine

Küsimus: mitmeliikmeline juhatus valida?
Ettepanek: 3-liikmeline.
Kinnitati ühehäälselt – 21 poolthäält.

Uude juhatusse kandideerisid:

Aljo Pärn – valiti ametisse ühehäälselt – 20 poolthäält
Aire-Piret Pärn – valiti ametisse ühehäälselt – 20 poolthäält
Irja Lipp – valiti ametisse ühehäälselt – 20 poolthäält

  • Põhikirja muudatused
  • TÜ nime muudatus

Inglise Buldogide ja Molosside Eesti TÜ
Inglise ja Prantsuse Buldogide, Ca de Boude ning Molosside TÜ
Buldogide ja Molosside Eesti TÜ

Koosolekuga liitus kell 18.54 Kaja Reintam.

Vaheaeg 19.23.

Koosolek jätkub 19.31.

Koosolekult lahkus 20.05 Krista Liseiski.

TÜ uueks nimeks kinnitati Buldogide ja Molosside Eesti TÜ – 17 poolthäält ja 4 vastuhäält.

  • Põhikirja parandusmuudatused

Põhikiri kõigi tehtud muudatuste/parandustega võeti vastu ühehäälselt – 21 poolthäält.

Koosolek lõppes 20.30