IBKMTÜ aasta koer

MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu konkurss
“IBKMTÜ AASTA KOER”

MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing korraldab igal aastal konkursi “IBKMTÜ AASTA KOER” , mille eesmärk on välja selgitada ja autasustada aasta jooksul näitustel edukamalt esinenud inglise buldoge, prantsuse buldoge, boston terjereid ja mopse. Konkurss on osavõtumaksuta.

Konkurssi arvestusse läheb ainult MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu liikmetele kuuluvate Eestis elavate inglise buldogite, prantsuse buldogite, boston terjerite ja mopside tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema tõuühingu liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.

Konkursi kuulutab MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu kodulehel välja juhatus. Tõuühingu juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll ja kokkuvõtete tegemine.

Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed, kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamistseremooniani. Komisjoni koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.
Arvesse lähevad 12 kuu jooksul näitustelt saadud tulemused. Arvestusaasta ühtib kalendriaastaga. Kokkuvõtted tehakse järgneva kalendriaasta jaanuarikuu jooksul. Võitjad teatatakse veebruarikuu jooksul tõuühingu kodulehel, autasustamine toimub tõuühingu aasta esimesel üritusel.

Konkurssile esitatavad dokumendid:
1.     Täidetud osalemistaotluse blankett, kuhu on märgitud koera ja omaniku andmed ning võistluskategooriad (iga nominendi kohta eraldi).
2.     Näituste tulemused esitada koos arvestatud punktisummaga, lisades kirjelduslehtede koopiad v.a Eesti näitustelt saadud tulemused.
3.     Dokumendid koos kõigi lisadega tuleb saata MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu e-posti aadressil info[@]buldogid.eu või postiaadressil: Rannaniidu 4, 13516 Tallinn, Eesti
4.     ANDMETE ESITAMISE TÄHTAEG on 31. detsember. Postiga saadetud ümbrik andmetega peab kandma vastava kuupäeva postitemplit. Ümbrikule kirjutada märksõna „Konkurss IBKMTÜ Aasta Koer”

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL VASTAVAT TULEMUST EI ARVESTATA.

Konkursile esitatavaid dokumente ei tagastata, need jäävad Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu omandisse.

KONKURSS  “IBKMTÜ AASTA KOER”

Konkursi „IBKMTÜ Aasta Koer” võistluskategooriad kõikidele tõugudele eraldi:
AASTA BEEBI, AASTA KUTSIKAS, AASTA VETERAN, AASTA JUUNIOR, AASTA ARETUSKOER, AASTA KASVATAJA (kennel)
AASTA INGLISE BULDOG
AASTA PRANTSUSE BULDOG
AASTA BOSTONI TERJER
AASTA MOPS

PARIM EESTIS SÜNDINUD

Edukaima näitusekoera valikul arvestatakse kuni viie konkursi aastal toimunud näituse tulemust.
Kategoorias “Aasta Beebi” tuleb esitada vähemalt kolme näituse tulemused, mis on saadud beebi klassis.
Kategoorias “Aasta Kutsikas” tuleb esitada vähemalt kolme näituse tulemused, mis saadud kutsikaklassis.
Kategoorias “Aasta Juunior” tuleb esitada vähemalt viie näituse tulemused hindega “Suurepärane”, mis on saadud juuniorklassis.
Kategoorias “Aasta Veteran” tuleb esitada vähemalt kolme näituse tulemused hindega “Suurepärane”, mis on saadud veteranklassis.
Kategoorias “Aasta Koer” tuleb esitada kuni viie näituse tulemused hindega „Suurepärane”.

Soovitav on esitada samaaegselt ka kolme lisanäituse tulemused. Arvesse lähevad vaid FCI liikmesriikides korraldatud ametlike näituste tulemused.

Juhul, kui konkursil osalevate koerte arvestatud punktide summa on võrdne, siis võtab komisjon aluseks tähtsuse järjekorras:
1.      Tõu erinäitusel saadud punktide summad.
2.      Rahvusvahelisel (CACIB) näitusel saadud punktide summad.

Kui ka need punktide summad on võrdsed, siis võetakse abiks konkursi avalduses esitatud lisanäitused:
1.      juhul, kui ühel nominendil ei ole konkursi avalduses esitatud lisanäitust, eelistatakse lisapunkte esitanud nominenti;
2.      juhul, kui tulemused on kõiki ülaltoodud tingimusi arvestades võrdsed, siis koht läheb jagamisele.

Koer (nominent) osaleb konkursil tulemustega, mis on saadud vastavas klassis („ Aasta Kutsikas“ – kutsika , „Aasta Juunior“ – juunioriklassis, „Aasta Veteran“ – veteraniklassis, “Aasta Buldog” – noorte-, ava-, tšempioniklassis). Juhul, kui koer saab osaleda aasta jooksul erinevates näituseklassides, tuleb täita erinevad osalemistaotlused iga klassi kohta. 

Välisnäituste punktid arvestatakse vastavalt selles riigis kehtivatele näituse eeskirjadele.
Kui punktide esitamisel ilmneb mõne riigi näituste hindamissüsteemis asjaolu, mida pole käesolevas statuudis käsitletud, siis teeb punktide arvestamise/mittearvestamise kohta otsuse konkursi komisjon.
Oluline on, et ühe konkursi piires arvestataks kõikide nominentide esitatud punkte võrdse süsteemi järgi.

Levinumad näited eriolukordadest välisnäituste punktiarvestuses:
Kui näitusel ei valita VSP (nt. Venemaa), siis saab VSP punkte arvestada tiitlinäitustel ning rahvusvahelistel näitustel, kus võitjatiitel või CACIB omistatakse vaid kummagi soo parimale koerale ning seega koer, kelle kirjelduslehel ei ole märgitud TP, kuid ta on saanud võitjatiitli või CACIB’i, saab välja panna VSP punktid (juhul, kui tegemist ei ole juuniori- või veteraniklassi koeraga).
Rahvuslikul näitusel, kus VSP ei valita, saab VSP punkte arvestada koer, kelle kirjelduslehel on mõni muu märge, mis tähistab oma sugupoole parimat koera, kuid ei ole märgitud TP (juhul, kui tegemist ei ole juuniori- või veteraniklassi koeraga).
Kui näitusel ei reastata kohtadele PE ja PI koeri, siis CACIBI näitusel saavad PI/PE I punktid esitada CACIBI saanud koerad ja PE/PI II punktid Res-CACIB’I saanud koerad. Kui välisnäitusel ei järjestata kohtadele PE/PI, kuid väljastatakse võitja tiitel ja reserv-võitja tiitel, siis saavad PE/PI I punktid esitada Võitja tiitli saanud koerad ning PI/PE II punktid esitada Res-Võitja tiitli saanud koerad.
Kui näitusel ei valita TP/VSP jun (nt Lätis) või VSP jun (nt Venemaal), siis neid punkte esitada ei saa.
Kui välisnäitusel on eeskirjade järgi kõrgeim lubatud hinne VH, siis arvestatakse seda kui SP (nt juuniorklass Saksamaal). Sellisel juhul tuleb esitada näitusekataloogist koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse hindamiseeskirjadega.

 Näitusel  üle 800 koera
 alla 800 koera
 BIS 1/ JUN BIS 1/ VET BIS 1
 33 punkti
 23 punkti
 BIS 2/ JUN BIS 2/ VET BIS 2  31 punkti  21 punkti
 BIS 3/ JUN BIS 3/ VET BIS 3   30 punkti  20 punkti
 BIS 4/ JUN BIS 4/ VET BIS 4   29 punkti  19 punkti
     
 RÜP 1
 18 punkti  13 punkti
 RÜP 2  16 punkti  11 punkti
 RÜP 3  15 punkti  10 punkti
 RÜP 4  14 punkti  9 punkti
     
 TP/ TP JUN/ TP VET
 13 punkti  8 punkti
 VSP/ VSP JUN/ VSP VET
 12 punkti  7 punkti
 PI 2/ PE 2
 11 punkti  6 punkti
 PI 3/ PE 3  10 punkti  5 punkti
 PI 4/ PE 4  9 punkti  4 punkti
     
 KOHT KLASSIS (hinne SP + SK)
   
 1.  4 punkti  
 2.  3 punkti
 3.  2 punkti
 4.  1 punkti  


Lisapunktid:
Erinäitus – kõik punktid korrutatakse  (3) kolmega
Rühmanäitus – kõik punktid korrutatakse (2) kahega
Maailma Võitja; Maailma  Juunior Võitja – 25 (kakskümmend viis) punkti
Euroopa Võitja ; Euroopa Juunior Võitja – 20 (kakskümmend) punkti
Põhjamaade Võitja; Põhjamaade  Juunior Võitja –10 (kümme) punkti
Balti Võitja ; Balti Juunior Võitja ; Eesti Võitja ;Eesti Juunior Võitja – 5 (viis) punkti

 “AASTA ARETUSKOER” punktide arvestus:
Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglasteklassi näitusetulemuste põhjal. Konkursile võib esitada EST- registris olevaid ja IBKMTÜ liikmele kuuluvaid koeri.
Arvestuspunkte annavad vähemalt 3 näituse lõppvõistluse järglasteklassi tulemused.

 “AASTA KASVATAJA” punktide arvestus:
Aunimetus omistataks enim punkte saanud kasvatajale tema kasvatajaklassi näitusetulemuste põhjal. Konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on IBKMTÜ liikmed ja omavad registreeritud kennelnime. Arvestuspunkte annavad vähemalt 3 näituse lõppvõistluse kasvatajaklassi tulemused.

“IBKMTÜ AASTA KOER”
Aasta koera nominendid järjestab komisjon vastavalt saadud punktide arvule. Osalevad kõik nominatsiooni saanud koerad.